sv. 34 | Odpověď pana prezidenta republiky legionářům [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné opisy dopisu.
  • Odpověď pana prezidenta republiky legionářům. České slovo, 15, 1923, č. 170, s. 3, 21. 7.