sv. 34 | Kritika české politiky [1922]

Podepsáno Dr. J. K. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, s. 291–297.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Strojopisný průklep textu, podepsáno Dr. J. K. Na okraji dokumentu je poznámka dr. V. Kučery: „Pro p. taj. Škracha (otištění v novinách zařídí p. p. sám)“; na spisovém obalu poznámka „V indexu datum 14. listopadu, Kritika české politiky, článek p. president“.
  • Kritika české politiky. Čas, 32, 1922, č. 268, s. 1–2, 16. 11., a č. 269, s. 1–2, 17. 11.