sv. 34 | Interview pro maďarský list Budapesti Hirlap [1923]

Tiskneme podle Československé republiky s naším titulkem.
ANM, f. Edvard Beneš, kr. 46, sl. 397 a 398. Původní, obsáhlé znění Masarykova rozhovoru s E. Pályim (strojopis, německy), které bylo později Masarykem upraveno a zkráceno do podoby, v jaké nakonec vyšlo v denním tisku; záznam V. K. Škracha ze 17. 4. 1923 a další vlastnoruční Masarykovy poznámky k celé kauze z března 1923.
  • Rozhovor prezidenta Masaryka s maďarským novinářem. Československá republika, 244,1923, č. 94, s. 2, 6. 4., a v dalších listech. Přetištěno: Prezident Masaryk o našem poměru k Maďarům. Zahraniční politika, 4, 1923, díl I, s. 504–505.