sv. 34 | List Janu Vilímovi k padesátému výročí činnosti [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami tužkou; strojopisné opisy dopisu, datováno V Praze dne 1. září 1921, podepsáno T.G.M.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis dopisu.
Tiskneme s naším titulkem.