sv. 34 | Odpověď na pozdrav z valného sjezdu Čs. národní demokracie [1922]

  • Odpověď pana prezidenta. Národní listy, 62, 1922, č. 85, s. 3, 27. 3., a v dalších listech. AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis telegramu z Českého slova. Tiskneme s naším titulkem.