sv. 34 | List Augustinu Sedláčkovi k 80. narozeninám [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept s Masarykovými úpravami tužkou, nedatováno; strojopisné opisy dopisu (na oklepech datováno Topoíčianky 28. Vlil. 1923).
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis dopisu.
  • Prezident republiky Augustinu Sedláčkovi. Lidové noviny, 31, 1923, č. 431, s. 5, 29. 8. Otištěno též: Prezident republiky profesoru Aug. Sedláčkovi. Národní listy, 63,1923, č. 237, s. 2, 29. 8., a v dalších listech.