sv. 34 | Úvodní slovo k Dějinám YMCA v Československé republice [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D8500, kr. 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné kopie Masarykova úvodního slova, datováno v Praze 1. ledna 1921, podepsán T. G. Masaryk.
Tiskneme s naším titulkem.