sv. 34 | Prezident republiky v lázních Poděbradech [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. K zájezdu jsou zde uloženy jen výstřižky z denního tisku.
  • Prezident republiky v lázních Poděbradech. Lidové noviny, 31,1923, č. 232, s. 4,10. 5. Otištěno též: Der Präsident der Republik in Poděbrad. Prager Presse, 3,1923, č. 127, s. 3, 10. 5., a v dalších listech.