sv. 34 | Rozhovor pro americký list Cleveland Plain Dealer [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy článku z The Czechoslovak Review a překlad do češtiny; opisy textu podle denního tisku (Lidové noviny, Československá republika).
Rozhovor prezidenta Masaryka s americkým chargé ďaffaires v Praze W. C. Howellsem byl původně otištěn v listu Cleveland Plain Dealer, odkud ho převzal chicagský měsíčník The Czechoslovak Review. Článek obsahoval i pasáže, které informovaly americké čtenáře obecně o Československu, T. G. Masarykovi ap. Tyto části vynecháváme.
Tiskneme podle znění publikovaného v původním vydání Cesty demokracie II s naším titulkem.
  • Masaryk Pleased with Three Years of New Czech Nation. Czechoslovak Review, 5, 1921, č. 11, s. 337. Prezident Masaryk a tříletí čs. republiky. Čas, 31, 1921, č. 278, s. 2, 27. 11. Otištěno též: Prezident Masaryk o prvním údobí československé samostatnosti. Lidové noviny, 29, 1921, č. 595, s. 1, 28. 11. (kráceno), a v dalších listech.