sv. 34 | Telegram paní Denisové k úmrtí Ernesta Denise [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisný opis telegramu (č. D 69/21).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisná kopie telegramu, datováno 5. ledna 1921, podepsán T. G. Masaryk v. r.
  • Soustrast prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 29, 1921, č. 8, s. 3, 6. 1. Otištěno též: Soustrastný telegram prezidentův. České slovo, 13,1921, č. 4, s. 1,6.1., a v dalších listech.