sv. 34 | Odpověď na odpověď [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopis textu, na obale spisu poznámka „index: 28. 8. 1922“; založený výtisk Času se zatrženým článkem.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku, na dokumentu připsáno tužkou „pro Čas“.
  • Odpověď na odpověď. Čas, 32, 1922, č. 202, s. 1–2, 30. 8. Nepodepsáno. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, s. 281–285.