sv. 34 | List Československé obci sokolské [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 495. Strojopisné opisy dopisu, datováno v Paříži 18. října 1923, nepodepsáno.
  • Prezident Masaryk Tyršovu domu. Lidové noviny, 31, 1923, č. 539, s. 5, 27. 10. Otištěno též: Pan prezident Masaryk Tyršovu domu. Národní listy, 63, 1923, č. 295, s. 3, 27. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Předsednictvu Československé obce sokolské v Praze. Masarykův sborník, sv. 3 (1928–29), Praha 1929, s. 8.