sv. 34 | Projev k delegaci Republikánské strany čs. venkova [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisné kopie prezidentova projevu.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Deputace výkonného výboru Republikánské strany československého venkova u pana prezidenta republiky. Venkov, 17, 1922, č. 12, s. 1, 14. 1. Otištěno též: Prezident republiky o pozemkové reformě. Čas, 32, 1922, č. 12, s. 2, 14. 1., a v dalších listech.