sv. 34 | Z politického filozofování Rudého práva [1921]

Článek je oproti archivnímu textu ještě redakčně upraven a rozšířen, obsahově i v jednotlivých formulacích však odpovídá původnímu Masarykovu textu.
Tiskneme podle Času.
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopisný koncept článku s vlastnoručními Masarykovými opravami, nedatováno, nepodepsáno.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný opis textu podle rukopisných oprav; na dokumentu je poznámka: „Opraveno p. prezidentem 15. 12. 1921, poslední znění.“
  • Z politického filozofování Rudého práva. Čas, 31, 1921, č. 295, s. 3, 17. 12. Nepodepsáno.