sv. 34 | Ještě Kramářových „Pět přednášek o zahraniční politice“ [1922]

  • Ještě Kramářových „Pět přednášek o zahraniční politice“ Čas, 32, 1922, č. 188, s. 2, 13. 8. Podepsáno Dr. V. S. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, s. 279–281.