sv. 34 | Připomínka k zákonu z 12. srpna 1921 o osobních daních přímých [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisné opisy Masarykových připomínek, datováno Lány, dne 10. září 1921, podepsáno TGM.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Prezident republiky nepodepsal zákon o osobních daních přímých. Čas, 31, 1921, č. 218, s. 3, 17. 9., a v dalších listech.