sv. 34 | Interview pro ruský berlínský list Vremja [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Přepis článku z časopisu Vremja v ruštině i českém překladu, výstřižky z čs. denního tisku.
  • Prezident Masaryk o Rusku. České slovo, 14, 1922, č. 158, s. 3, 5. 9. Otištěno též: Národní listy, 62, 1922, č. 244, s. 2, 6. 9., a v dalších listech.