sv. 34 | List francouzskému spisovateli Romainu Rollandovi [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis dopisu v angličtině (č. K 534/22).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisný koncept dopisu v angličtině s Masarykovými doplňky tužkou, datováno Lány, November24th 1922; strojopisné průklepy dopisu.