sv. 34 | Vlastnoruční list pro sborník Mémorial des Alliés [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy příspěvku ve francouzštině, č. D 5456/23.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept v češtině s Masarykovými opravami tužkou, nedatováno; strojopisné opisy konečného znění v češtině a francouzštině; fotokopie Masarykova příspěvku z památníku Mémorial des Alliés. Prezidentův příspěvek byl prostřednictvím ministerstva zahraničí odeslán 17. září 1923.
Tiskneme podle českého textu s naším titulkem.
  • Memoriál des Alliés. 1–11. Paris 1926. (Sborník vyšel 10. března 1926, Masarykův příspěvek zde byl otištěn jako rukopisné faksimile.)