sv. 34 | Dr. Borský a Národní politika [1922]

  • Dr. Borský a Národní politika. Čas, 32, 1922, č. 235, s. 2, 7. 10. Nepodepsáno.