sv. 34 | Prezident Masaryk o pomoci Rusku [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisný koncept dopisu ministru zahraničí E. Benešovi s vlastnoručními Masarykovými opravami perem; opisy konečného znění.
  • Prezident Masaryk o pomoci Rusku. Tribuna, 3, 1921, č. 183, s. 1, 5. 8. Otištěno též: Odpověď prezidenta Masaryka na výzvu Gorkého. České slovo, 13, 1921, č. 179, s. 3, 5. 8., a v dalších listech.