sv. 34 | Odpověď ministru národní obrany F. Udržalovi na pozdrav z manévrů [1923]

Otištěno též: Pan prezident republiky... České slovo, 15, 1923, č. 217, s. 5, 16. 9.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami tužkou; strojopisné opisy dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu (k č. D 5455/21).
Tiskneme s naším titulkem.
  • Prezident republiky ministru národní obrany. Lidové noviny, 31,1923, č. 463, s. 5,16. 9.