sv. 34 | Projev na výstavě Sdružení výtvarných umělců moravských [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy Masarykovy odpovědi na uvítací projev A. Mrštíka při zahájení výstavy v Obecním domě v Praze, datováno 21. 5. 1921.
  • Na výstavě moravských výtvarníků. Tribuna, 3, 1921, č. 114, s. 1,21. 5. Otištěno též: Výstava Sdružení výtvarných umělců moravských. České slovo, 13, 1921, č. 115, s. 6, 22. 5., a v dalších listech.