sv. 34 | List prof. Vejdovskému při odchodu na odpočinek [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy dopisu, datováno V Praze dne 24. února 1921, podepsán T. G. Masaryk v. r.
  • Prezidentův vlastnoruční list univerzitnímu profesoru dr. Vejdovskému. Národní listy, 61, 1921, č. 93, s. 3, 6. 4. List prezidenta Masaryka prof. dr. Vejdovskému. Lidové noviny, 29, 1921, č. 169, s. 3, 6. 4., a v dalších listech.