sv. 34 | Slované po válce [1922]

  • The Slavs after the War. The Slavonic Review, vol. 1, No. 1, June 1922, s. 2–23. Přetištěno: Masaryk, T. G.: Slované po válce. Praha 1923.