sv. 34 | Italská delegace u prezidenta Masaryka [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné kopie prezidentovy odpovědi v češtině, datováno 20. 4. 1921.
  • Italská delegace u prezidenta Masaryka. Národní listy, 61, 1921, č. 108, s. 1, 21. 4. Otištěno též: Italští hosté u prezidenta republiky. Lidové noviny, 29, 1921, č. 197, s. 3, 21. 4., a v dalších listech.