sv. 34 | Lužickosrbští pěvci u pana prezidenta republiky [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46, a AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopis projevu mluvčího lužických pěvců a prezidentovy odpovědi, datováno 5. 1. 1922. Přiloženy jsou i výstřižky z denního tisku.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 126. Strojopisný koncept prezidentovy odpovědi s Masarykovými opravami. Na okraji dokumentu je poznámka: „Změny oznámeny telefonicky do Prahy dr. Čihařovi 6. 1. 22“.
  • Lužickosrbští pěvci u pana prezidenta republiky. Čas, 32, 1922, č. 7, s. 7–8, 8. 1. Otištěno též: Lužickosrbští pěvci u pana prezidenta. Národní listy, 62, 1922, č. 8, s. 3, 8. 1., a v dalších listech.