sv. 34 | Telegram prezidenta republiky nově jmenovaným slovenským biskupům [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné kopie telegramu v češtině a slovenštině, nedatováno, podepsán T. G. Masaryk v. r.
Dne 13. 2. 1921 se v Nitře konala slavnost vysvěcení prvních tří slovenských římskokatolických biskupů. Vysvěceni byli: Karol Kmeťko – biskup nitranský, Marian Blaha – biskup bystrický a Ján Vojtaššák – biskup spišský. Prezidentův telegram byl odeslán 12.2. 1921.
  • Telegram prezidenta republiky nově jmenovaným slovenským biskupům. Čas, 31, 1921, č. 37, s. 3, 13. 2. Otištěno též: Prezident Masaryk novým biskupům slovenským. Národní listy, 61, 1921, č. 43, s. 3, 13. 2., a v dalších listech.