sv. 34 | Cesta do Francie, Belgie a Velké Británie [1923]

Ein Gespräch mit Masaryk. Neue Zürcher Zeitung, 9. 10. 1923. Prezident Masaryk o Maďarsku. České slovo, 15, 1923, č. 236, s. 1,9. 10. (kráceno). Otištěno též: Prezident republiky o poměru k Maďarsku. Národní listy, 63, 1923, č. 281, s. 1, 13. 10.
Tento rozhovor vyšel ve vídeňském deníku Abend 8. října 1923, rozhovor podobného obsahu, avšak poněkud obšírnější, přinesl švýcarský deník Neue Zurcher Zeitung 9. října. Československé listy otiskly tento rozhovor krácený a částečně ve formě nepřímé řeči. Zahraniční tisk jsme neměli k dispozici, proto přebíráme text z původního vydání Cesty demokracie II.
Eine Unterredung mit Dr. Masaryk. Ueber seine Auslandsreise, die Deutschen in der Czecho-Slowakei und die Lage in Deutschland. Neue Freie Presse, 1923, č. 21232, s. 5, 19. 10. Unterredung mit Masaryk. Prager Tagblatt, 48, 1923, č. 244, s. 1, 19. 10. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923. Sestavil Jaroslav Marcha. Hospodářsko-politická knižnice v Brně, roč. 12, sv. 29, Brno 1923 (je zde jen poslední část, týkající se Němců vČSR).
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis rozhovoru v němčině (k č. D 6047/23).
Un entretien avec M. Masaryk, président de la République Tschécoslovaque. La Revue, 15. 10. 1923.
Originální tisk jsme neměli k dispozici; tiskneme podle znění v původním vydání Cesty demokracie II.
La France peut compter sur mon pays dans les bons comme dans les mauvais jours. Le Matin, 40, 1923, č. 12655, s. 1, 17. 10. Druhý den prezidentovy návštěvy v Paříži. Národní listy, 63, 1923, č. 286, s. 5, 18. 10. (kráceno). Otištěno též: Prezident Masaryk o své návštěvě ve Francii. Venkov, 18, 1923, č. 243, s. 2, 18. 10. (kráceno), a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 55–56.
Millerand a Masaryk o nové Evropě. Lidové noviny, 31, 1923, č. 520, s. 1–2, 17. 10. Otištěno též: Na večeři u prezidenta Francouzské republiky. Národní listy, 63,1923, č. 285, s. 2, 17. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 32–36.
Řeč prezidenta Masaryka při inauguraci Institutu pro slovanská studia. Národní listy, 63, 1923, č. 286, s. 1–2, 18. 10. Otištěno též: Prásident Masaryk im Slawischen Institut. Prager Presse, 3, 1923, č. 286, s. 3–4, 18. 10., a v dalších listech. Přetištěno: President de la Pépublique Tchécoslovaque a rinauguration de L’Institut ďétudes slaves a Paris. Praha 1923, a v Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 38–46 (kráceno).
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 495. Strojopisný koncept projevu v češtině s Masarykovými opravami tužkou, nedatováno. Nedokumentuje poznámka: „definitivníkoncept, 12. X. 23, Montreux“.
Prezident Masaryk a československá kolonie v Paříži. České slovo, 15,1923, č. 245, s. 1, 19. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk návštěvou v čsl. kolonii pařížské. Československá republika, 244, 1923, č. 288, s. 2, 19. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 51–52.
Déclarations du président Masaryk. Le Temps, 18.10. 1923. Prezident Masaryk hostem Francie. Československá republika, 244, 1923, č. 288, s. 2, 19. 10. (kráceno). Otištěno též: Úzká dohoda s Francií má výlučně za cíl obranu míru. Venkov, 18, 1923, č. 244, s. 1, 19. 10. (kráceno), a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 56–57.
Projev prezidenta Masaryka k Ligue des Patriotes. Lidové noviny, 31, 1923, č. 522, s. 3, 18. 10. Otištěno též: Odpověď Lize patriotů. Národní listy, 63, 1923, č. 286, s. 1, 18. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 47–50.
Une heure avec M. Masaryk, Président de la République Tchéco-Slovaque. Les Nouvelles Littéraires, Artistiques et Scientifiques, 2, 1923, č. 54, s. 1–2, 27. 10. Eine Stunde mit Masaryk, (von Frédéric Lefěvre). Prager Presse, 3, 1923, č. 299, s. 5–6, 31. 10., a v dalších listech.
Les impressions de M. Masaryk. Le Petit Parisien, 48, 1923, s. 1, 20. 10. Prezident Masaryk o francouzské politice. České slovo, 15, 1923, č. 247, s. 10, 21. 10. Otištěno též: Jaké dojmy si prezident odnáší z Francie. Národní listy, 63, 1923, č. 289, s. 1, 21. 10., a v dalších listech. 
Prezident Masaryk prezidentovi Millerandovi. České slovo, 15, 1923, č. 247, s. 10, 21. 10. Otištěno též: Dík Paříži za srdečné přijetí. Národní listy, 63, 1923, č. 289, s. 5, 21. 10., a v dalších listech.
Československá kolonie v Bruselu u prezidenta Masaryka. Československá republika, 244,1923, č. 291, s. 1, 22. 10. Otištěno též: Der Empfang der Brússeler Kolonie. Prager Presse, 3, 1923, č. 290, s. 1, 22. 10., a v dalších listech. 
Entretien avec le Président Masaryk. Un prochain traité de commerce. UÉtoile Belge, 1923, č. 34351, s. 1, 21. 10. Projev prezidenta Masaryka o účelu cesty ke zpravodaji Étoile Belge. Československá republika, 244, 1923, č. 291, s. 1, 22.10. Otištěno též: AeuBerungen des Prásidenten. Prager Presse, 3, 1923, č. 290, s. 1, 22. 10., a v dalších listech. 
Prezident Masaryk v Belgii. Slavnostní hostina u královských manželů. Lidové noviny, 31, 1923, č. 529, s. 2, 22. 10. Otištěno též: Z bruselské návštěvy prezidenta Masaryka. Venkov, 18, 1923, č. 247, s. 3, 23. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 76–78 (kráceno).
Výměna telegramů belgického krále s panem prezidentem. Venkov, 18, 1923, č. 247, s. 4, 23.10. Otištěno též: Telegram prezidentův belgickému králi. České slovo, 15, 1923, č. 248, s. 1, 23. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 80–81.
Prezident Masaryk kardinálu Mercierovi. Lidové noviny, 31, 1923, č. 559, s. 2, 7. 11. (kráceno). Otištěno též: Pan prezident republiky kardinálu Mercierovi. Československá republika, 244, 1923, č. 308, s. 6, 8. 11.
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 496. Masarykův vlastnoruční koncept dopisu ve francouzštině tužkou; datováno „Bruxelles, 21/10 23“, podepsáno T.G.M.
Prezident Masaryk hostem Anglie. Československá republika, 244, 1923, č. 293, s. 2, 24. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk v Londýně. Lidové noviny, 31, 1923, č. 532, s. 2, 23. 10. (kráceno).
Dr. Masaryk’s visit: An international Authority for Europe. Glasgow Herald, 1923, č. 255, s. 4, 24. 10. Otištěno též: Need of the Entente: Dr. Masaryk on the European Situation. Morning Post, 1923, č. 47239, s. 11, 24. 10.
Prezidentův výklad novinářům o účelu jeho cesty. Národní listy, 63, 1923, č. 292, s. 1, 24. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk k anglickým novinářům o evropské situaci. Československá republika, 244, 1923, č. 293, s. 2, 24. 10., a v dalších listech (projev vyšel v čs. tisku krácený a ve formě nepřímé řeči). Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 97 (také nepřímo).
Prezident Masaryk v československé kolonii londýnské. Lidové noviny, 31, 1923, č. 535, s. 3, 25. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk o nutnosti ustavení mezinár. autority. České slovo, 15, 1923, č. 250, s. 1,25. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 98–99.
Prezident Masaryk o politice. Lidové noviny, 31, 1923, č. 535, s. 1,25. 10. Otištěno též: Odpověď p. prezidenta Masaryka Curzonovi. České slovo, 15,1923, č. 250, s. 7, 25. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 90–92.
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 496. Stránka z publikace J. Marchy s Masarykovými vlastnoručními opravami projevu tužkou. Sloupcové korektury pro první vydání Cesty demokracie s dalšími redakčními opravami podle původního anglického znění; strojopisný opis proneseného Masarykova projevu v angličtině.
Pan prezident na londýnské radnici. Venkov, 18, 1923, č. 250, s. 1, 26. 10. Otištěno též: Projev prezidentův na londýnské radnici. České slovo, 15, 1923, č. 251, s. 1, 26. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 92–93 (kráceno).
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 496. Stránka z publikace J. Marchy s Masarykovými vlastnoručními opravami projevu tužkou. Sloupcové korektury pro první vydání Cesty demokracie s dalšími redakčními opravami podle původního anglického znění; strojopisný opis proneseného Masarykova projevu v angličtině.
Na King’s College. Lidové noviny, 31, 1923, č. 537, s. 3, 26. 10. Otištěno též: Masarykova kolej na londýnské univerzitě. České slovo, 15, 1923, č. 251, s. 2, 26. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 101–103.
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 496. Stránka z publikace J. Marchy s Masarykovými vlastnoručními opravami projevu tužkou. Sloupcové korektury pro první vydání Cesty demokracie s dalšími redakčními opravami podle původního anglického znění; strojopisný opis proneseného Masarykova projevu v angličtině.
Telegram pana prezidenta Masaryka králi anglickému. České slovo, 15,1923, č. 251, s. 7, 26. 10. Otištěno též: Dík králi. Lidové noviny, 31, 1923, č. 537, s. 3, 26. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk za hranicemi roku 1923, s. 109.
Materiály k Masarykově cestě do Francie, Belgie a Velké Británie jsou uloženy v AÚTGM, f. TGM-R, kr. 495 a 496, a také ve f. TGM-L, kr. 49; většinou ve formě strojopisných opisů prezidentových projevů z denního tisku, mnohdy jsou také přiloženy výstřižky ze zahraničních i československých novin.