sv. 34 | Odpověď na nabídku čestného předsednictví výroční konference The American Humane Association [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné opisy dopisu v angličtině a českém překladu, datováno Na Lánech v Československu 7. května 1923, podepsán T. G. Masaryk.
Tiskneme s naším titulkem.