sv. 34 | Poselství Mezinárodnímu studentskému kongresu v Oxfordu [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisné opisy poselství v češtině.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný koncept v angličtině s Masarykovými opravami tužkou; strojopisné opisy poselství Mezinárodnímu studentskému kongresu v češtině.
Tiskneme s naším titulkem.