sv. 34 | K návštěvě Karla Horkého u prezidenta republiky [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné opisy Horkého článku o setkání s prezidentem Masarykem z denního tisku.
AÚTGM, f. 47, kr. 156. Strojopisný opis vyjádření K. Horkého (č. D 5485/21 a K 364/22). Na dokumentu je rukou připsáno: „Sjednáno v Lánech 9. IX. 22. Důvěrné, tajné, až do uveřejnění v listech, které obstará p. Horký sám. Lány, 11. IX. Dr. Kučera.“
  • K návštěvě Karla Horkého u prezidenta republiky. Národní listy, 62, 1922, č. 252, s. 3, 14. 9. Otištěno též: Karel Horký končí svou kampaň. Lidové noviny, 30, 1922, č. 462, s. 4, 15. 9., a v dalších listech.