sv. 34 | Prezidentova kritika návrhů na Žižkův pomník [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Opisy článků z denního tisku; výstřižky z novin.
  • Prezidentova kritika návrhů na Žižkův pomník. Český jih, 12. 1. 1924. Otištěno též: Prezident republiky navštívil výstavku návrhů na Žižkův pomník. Národní listy, 64, 1924, č. 1, s. 3, 1. 1. (zpráva), a v dalších listech.