sv. 34 | Český profesor a senátor [1922]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopis textu s vlastnoručními Masarykovými opravami a doplňky tužkou, čistopis článku.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Strojopisný průklep článku, na obale spisu poznámka „17. 2. 1922, diktát p. p.“.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku; k dokumentu je připojen ručně psaný záznam, ze kterého vyplývá, že prezident zaslal 17. 2. ráno článek z Lán se žádostí, aby byl otištěn následující den v Čase. Záležitost měl zařídit dr. Schieszl.
  • Český profesor a senátor. Čas, 32, 1922, č. 43, s. 8, 19. 2. Nepodepsáno.