sv. 34 | List paní Strouhalové k úmrtí prof. Čeňka Strouhala [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisná kopie prezidentova dopisu.