sv. 34 | Řeč při promoci čestným doktorem teologie Husovy bohoslovecké fakulty evangelické [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné opisy projevu.
  • Řeč při promoci na doktora Husovy bohoslovecké fakulty evangelické dne 24. května 1923. Masarykův sborník, sv. 2 (1926–1927), Praha 1927, s. 90–92.