sv. 34 | Pomoc Rusku Evropou a Amerikou [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Původní text ve francouzštině (strojopis s prezidentovými vlastnoručními opravami) nazvaný Le recours de 1’Europe et de l’Amérique á la Russie, datováno 8. 2. 1922. Strojopisný koncept českého znění Masarykova memoranda, strojopisné opisy textu. Tištěný text memoranda v češtině a francouzštině, na úvodním listě označeno jako soukromé, důvěrné.
Tištěné memorandum v češtině je dále drobně opravováno červenou tužkou, podle těchto změn byl text později otištěn v Cestě demokracie II v r. 1934. Tiskneme podle tohoto naposledy opravovaného textu.
  • Masaryk, T. G.; Beneš, Edvard: Otevřít Rusko Evropě: dvě stati k ruské otázce v roce 1922. Praha 1992. Přetištěno též: Masaryk, T. G.; Beneš, Edvard: Otevřít Rusko Evropě: ruská otázka v roce 1922. Praha 1997, 2. rozšířené vydání.