sv. 34 | List MUDr. Ignáci Hajnovi k 60. narozeninám [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami; strojopisný opis dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy listu (opis k č. D 5716/22).
Tiskneme s naším titulkem.