sv. 34 | Odpověď novému vyslanci Království SHS při nástupní audienci [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept ve francouzštině s Masarykovými opravami; strojopisné opisy projevu ve francouzštině a v českém překladu.
  • Nástupní audience vyslance SHS Ljubomira Nesiče u prezidenta republiky. Československá republika, 244, 1923, č. 309, s. 3, 9. 11. Otištěno též: Jugoslávský vyslanec min. Nesič u pana prezidenta. České slovo, 15, 1923, č. 263, s. 1, 9. 11., a v dalších listech. Tiskneme s naším titulkem.