sv. 34 | Nový jihoslovanský vyslanec v Praze [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný koncept projevu s Masarykovými opravami, datováno Lány dne 4. října 1921; na dokumentu je poznámka perem „poslední koncept“.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy projevu; výstřižky z denního tisku.
Nástupní audience nového vyslance Království SHS Bogumila Vošnjaka se konala 4. 10. 1921.
  • Nový jihoslovanský vyslanec v Praze. Lidové noviny, 29, 1921, č. 498, s. 2, 5. 10. Otištěno též: Nový jihoslovanský vyslanec u prezidenta Masaryka. Národní listy, 61, 1921, č. 273, s. 1, 5. 10., a v dalších listech.