sv. 34 | Svaz československého důstojnictva u pana prezidenta [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisné opisy prezidentovy odpovědi.
  • Svaz československého důstojnictva u pana prezidenta. Důstojnické listy, 2, 1922, č. 1, s. 1, 6. 1. Přetištěno: Projevy prezidenta T. G. Masayka k vojsku. Praha 1929, s. 51.