sv. 34 | List pro zvláštní číslo L’Illustration économique et financi?re [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis dopisu v češtině a původní návrh, později nepoužitý.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept v češtině s Masarykovými opravami, nedatováno. Strojopisné opisy dopisu v češtině a francouzském překladu. Text byl prostřednictvím ministerstva zahraničí vypraven 5. září 1923.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Ulllustration économique et financiére. Numéro Spécial „La Tchécoslovaquie“, supplément au numéro du 1er décembre 1923, s. 4–5. (Datum a podpis byly otištěny jako faksimile rukopisu.)