sv. 34 | List čs. vyslanci v Bělehradě po podepsání smlouvy s Královstvím SHS [1922]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné průklepy dopisu.
  • Prezident republiky vyslanci Kalinovi. Čas, 32, 1922, č. 291, s. 3–4, 13. 12. Otištěno též: Dík a uznání pana prezidenta vyslanci Kalinovi. Československá republika, 243, 1922, č. 341, s. 4, 13. 12., a v dalších listech.