sv. 34 | List paní Országhové k úmrtí Pavla Országha-Hviezdoslava [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy dopisu paní Iloně Országhové ve slovenštině, nedatováno, podepsán T. G. Masaryk.
  • Prezident Masaryk o Hviezdoslavovi. Čas, 31, 1921, č. 263, s. 1, 10. 11. Otištěno též: Prezident republiky... Národní listy, 61, 1921, č. 309, s. 3, 10. 11., a v dalších listech.