sv. 34 | Valnému shromáždění Ústředního svazu čs. Studentstva na pozvání k účasti [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisný koncept v češtině s Masarykovými úpravami perem, datováno V Praze 22. února 1923; strojopisné opisy dopisu ve slovenštině. List byl odeslán 25. 2. 1923.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 1199/23.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Studentské sněmování v Bratislavě. Lidové noviny, 31, 1923, č. 100, s. 3, 26. 2., a v dalších listech.