sv. 34 | List k pohřbu popravených italských legionářů [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy dopisu (ze spisu VKPR, č.j. 1055/21), datováno 22. 4. 1921, podepsán T. G. Masaryk.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Slavný pohřeb hrdinů. Čas, 31, 1921, č. 92, s. 1, 25. 4. Otištěno též: Poselství prezidenta republiky. Lidové noviny, 29, 1921, č. 204, s. 2, 25. 4., a v dalších listech.