sv. 34 | Předmluva ke knize Dějiny národohospodářských a sociálních nauk [1922]

Tiskneme podle citované publikace.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopis předmluvy, datováno Na Capri 6. 8. 1922, podepsán T. G. Masaryk.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Záznam KPR z 9. 9. 1922 o jednání o podtitulu Totomiancovy knihy. Ottovo nakladatelství žádalo prezidenta o souhlas s podtitulem „S předmluvou prof. Masaryka, prezidenta Československé republiky“. Tento text byl KPR pozměněn (viz skutečný podtitul) s poznámkou: „Pan prezident sice svolil, ale poznamenal, že to nerad vidí a že by byl raději, kdyby od toho nakladatelství upustilo.“
  • Totomianc, Vahan Fomič: Dějiny národohospodářských a sociálních nauk. S předmluvou prezidenta T. G. Masaryka. Praha 1923.