sv. 34 | List Václavu Němcovi k 25. výročí činnosti v Obchodní a živnostenské komoře v Praze [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisné opisy dopisu.
  • Prezident republiky k jubileu předsedy pražské obchodní komory. Tribuna, 6, 1924, č. 3, s. 3, 3. 1., a v dalších listech.