sv. 34 | Příspěvek k dějinám poměru bolševiků k Dohodě [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Strojopisný koncept příspěvku s názvem Die Bolschewiki und die Entente. Na okraji je poznámka: „neuveřejněno; původní“.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47, a AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný přepis článku z Prager Presse a jeho překlad do češtiny.
Tiskneme podle českého textu v původním vydání Cesty demokracie II.
  • Ein Beitrag zur Geschichte des Verháltnisses der Bolschewiki zur Entente. (Von T. G. Masaryk). Prager Presse, 2, 1922, č. 358, s. 1, 31. 12. Otištěno též: Příspěvek k dějinám bolševického poměru k Dohodě. Čas, 33, 1923, č. 1, s. 1,2. 1. (kráceno), a v dalších listech.