sv. 34 | Projev pro propagační akci Československého červeného kříže [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné kopie Masarykova textu k celonárodní propagační akci „Všichni občané do Československého červeného kříže“. Z přiložené korespondence vyplývá, že originál Masarykova příspěvku se ztratil.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis příspěvku, č. D 754/23.
  • Rozmluva s dr. Alicí. Čas, 31, 1921, č. 73, s. 1, 27. 3. Otištěno též: Národní listy, 61, 1921, č. 85, s. 1,27. 3. (otištěno jako faksimile). Přetištěno: Slova pana prezidenta z března 1921. Dorazil, Otakar: Československý červený kříž 1919–1929. Praha 1929, s. 37 (otištěno jako faksimile Masarykova rukopisu).